(Utrecht, 8 februari 2019)

Johan Van de Putte

In deze workshop leren we een gespreksleidraad gebruiken die mensen kan bevrijden uit een verstriktheid in gevoelens van mislukking en ontoereikendheid. Er hangen veel normen en zogezegde ’normaliteiten’ in de lucht waartegenover wij ons kunnen voelen falen: mensen worden bv geacht

  • zelfvertrouwen te hebben,
  • stressbestendig te zijn,
  • sociaal maar natuurlijk ook
  • zelfstandig.

We kunnen ons onzeker voelen omdat we het gevoel hebben geen ‘echte’ man of vrouw te zijn, er niet uit te zien of ons niet te gedragen zoals een geslaagd mens er zou moeten uitzien of zich zou moeten gedragen. Een mens heeft heel veel opties om zich te voelen tekortschieten: zijn we wel uit het juiste hout gesneden om een echt goede moeder, vader, collega, dochter, zoon, seksueel wezen, mens, … te zijn?

Dit soort normen bekruipt ons via allerlei wegen, ook via de psychologie.

We bespreken en oefenen gespreksopties die mensen helpen om wat vrijheid te winnen tegenover dit soort normen en om meer voeling te krijgen met geprefereerde manieren van zijn die niet gedicteerd worden door dit soort normen.

Deelnemingsvoorwaarde:

Dit is een level 3 workshop: dit betekent dat men de level 2 workshops gevolgd moet hebben.

Waar en wanneer:

Prijs en inschrijving:

De prijs van deze workshop bedraagt € 240,00. Hierin zijn een syllabus, gespreksspiekbriefjes, drank en lunchbuffet inbegrepen.

Schrijf je in door je gegevens hieronder in te vullen. Je krijgt dan vrijwel direct een email van info@narratievetherapie.nl met informatie over hoe je moet overschrijven (check je spam).

Je kan je niet meer inschrijven voor deze workshop.

Johan Van de Putte (licentiaat psychologie) werkt als psychotherapeut.  Hij volgde opleiding bij Michael White en behaalde het ‘International Post Graduate Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work’ aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië). 

Nieuwsbrief

Nt logo round

Krijg info over narratieve workshops in Utrecht

Geen spam. Je kan je steeds uitschrijven. Powered by ConvertKit